Wat is de structuur achter MVC?

Bij het bouwen van een website wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt. Model View Controller is zo een veelgebruikte techniek. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Bij MVC is het de bedoeling dat men een lagenstructuur aanbrengt binnen de applicatie. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Voor programmeurs wordt onderhoud aan de programmeercode door MVC gemakkelijker.

Vandaag de dag is het een beetje vreemd wanneer je niet volgens MVC programmeert. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Joomla, FuelPHP en CodeIgniter zijn bekende namen van dergelijke frameworks. In een advertentie voor freelance PHP programmeur gezocht geven opdrachtgevers vaak al aan in welk framework zal worden gewerkt.

Het zogeheten model definieert de structuur van de gegevens die door de applicatie worden gebruikt. Over het algemeen worden de tabel- en kolomnamen van de database hier beschreven.

De view kan worden gezien als presentatielaag. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.